Özgeçmişim

24 Haziran 1979 yılında Muğla İli Milas İlçesi Kuzyaka Köyünde doğdu. 5 sınıf birleştirilmiş şekilde eğitim veren Kuzyaka Köyü İlkokulunu bitirdi. Köyünde ortaokul olmadığı için ailesinden ayrılarak orta ve lise öğrenimini Milas(Milas Ortaokulu, Milas Lisesi)’ta tamamladı. Üniversite sınavına girdiği ilk yılında kazandığı Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde 1996 yılında yüksek öğrenimine başladı.

Adana Çukurova Üniversitesinde yüksek öğrenimi devam ederken 1999 yılında yapılan ilk öğrenci konseyi seçimlerinde Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı seçildi.    25.000 öğrencinin resmi temsilcisi olarak senato ve yönetim kurullarında öğrenci hakları için mücadele etti. Ardından Lider Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Türkiye de yeni gelişmeye başlayan yasal öğrenci örgütlenmelerine öncülük etti. Türkiye Üniversiteleri Öğrenci Konseyleri Üst Kurulunu kurdu. YÖK’ün ilk kez öğrencileri muhatap kabul ettiği, 55 ülkeden 153 öğrenci konsey başkanın katıldığı Adana’da “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 1. Uluslararası Öğrenci Konseyi Başkanları Toplantısı”nı düzenledi ve proje koordinatörü olarak görev aldı.  Gençliğin siyasete katılımı, yasal öğrenci örgütlenmeleri ve gençlik meclisleri konusunda Anadolu da birçok toplantıyı organize etti, ayrıca birçok toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

2000 yılında Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitirdi. 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı.  Yüksek lisans eğitimine başladığı yıl açılan akademik personel sınavında en yüksek puanı alarak Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 2005 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünden Maden Yüksek Mühendisi olarak başarı ile mezun oldu. 2006 yılında aynı bölümde doktora eğitimine başladı. Tez aşamasının büyük kısmını tamamladığı doktora çalışmasını 2011 yılını ortalarında sonlandıracak olan YÜKSEL’in indekse girmiş uluslararası dergide 1, ulusal dergi ve sempozyumlarda yayınlanmış 30’a yakın akademik makalesi bulunmaktadır.

Ferat YÜKSEL, 2002 yılında üniversitede Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı sırada Adana Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine atanmış ve 1 yıl gibi kısa bir sürede birçok ilki gerçekleştirmiştir. Görev yaptığı bu süre içerisinde 3 konser, 7 konferans düzenleyen YÜKSEL, 10.000 adet gül dağıtarak Ülkü Ocaklarının toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşmasını sağlamaya çalışmıştır. Adana Milli Eğitim Müdürlüğü ile tespit edilen 60 başarılı lise öğrencisine “Alparslan TÜRKEŞ Eğitim Akademisi Eğitim Programı” adı altında derslerine yardımcı olarak hem kişisel gelişimlerini destekleyen hem de tarih, din, milli kültür konularında eğitim almaları sağlayan projeyi hayata geçirdi. Kozan’da “Türkiye’nin Geleceği Ülkücü Gençlik Geleceğin Türkiyesi’ni Konuşuyor” başlıklı bir haftalık bir yaz kampı düzenleyerek tüm Türkiye’den Üniversite Masa başkanlarının Adana’da buluşmalarına ve gelecek vizyonu oluşturmalarına ev sahipliği yaptı.

2004 yılında bölgenin ilk düşünce merkezi (think-thank) olan Akdeniz Araştırmalar Enstitüsü’nü (AKARE) kurarak Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Doğu Akdeniz de sosyal çalışmalar yürüten 20’ye yakın akademisyenle bölgesel proje ve öngörüler üretilmesini ve bu üretilen öngörülerin bültenler halinde kamuoyu ile paylaşılmasını sağladı. Enstitünün Kamuoyu Araştırmaları bölümünü de bizzat yöneterek Adana’da birçok saha çalışması yürüttü. 2006 yılında ADANA Araştırmalar (ADANAR) adı altında topladığı bu kamuoyu araştırma verileri ile 2007 milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisine siyasal strateji danışmanlığı yaptı. Ve 2007 seçim Adana sonuçlarını % 2 hata payı ile tahmin etti. 2007 seçim sonrasında Adana seçim sonuçları ve demografi ilişkisi üzerine hem saha hem de teorik sosyolojik çalışmalarına devam etti. 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçim kampanyalarına danışmanlık yaptı.

2009 yerel seçim sürecinde tanıştığı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç DURAK’ın daveti ile 24.04.2009 tarihinde 29 yaşında iken Adana Büyükşehir Belediyesi(ABB) Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak atandı. Atanma tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesinin kurum kimliği çalışmalarını yürüttü, personel ve vatandaş memnuniyetinin belirlenmesi için çalışmalar yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesinin 2010-2014 Stratejik Planı ile 2010 yılı Performans Programının hazırlanmasına başkanlık etti. Belediyecilik hizmetlerimizin daha verimli, güvenilir, zamanında ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, bilgi teknolojilerinden yararlanmak üzere e-Belediye ve Yönetim Bilgi Sistemine geçiş çalışmalarını yürüttü. Adana markasının ve algısının değiştirilmesine yönelik iletişim projelerinin geliştirilmesi amacı ile ABB Medya Takip ve İletişim Merkezini kurdu. ABB bağlı kuruluşları olan ASKİ, KOZA Kültür A.Ş. ve Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş.kurumsal kimlik oluşturma ve yeniden yapılanması sürecine katkı koydu. Koza Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Adana Uluslararası 17. Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Yeni Adana İmar İnşaat Tic. A.Ş.’nin konut projelerinin tanıtım kampanyalarını bizzat yürüttü. Ayrıca, Büyükşehir bünyesinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimini oluşturarak AB uygulamaları ile uyumlu stratejilerin uygulanmasını sağladı. Daha sonra aynı kurum içinde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Halen Yeni Adana İmar İnşaat Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir.

Evli,  Göktürk ve Gökalp isminde 2 erkek çocuk babası olan YÜKSEL iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

SOSYAL AĞLAR